Newsletter - arhiva

EUIPO: I djeca trebaju učiti o pravima intelektualnog vlasništva

U današnje vrijeme buma društvenih mreža i brojnih YouTube kanala na kojima sadržaj sve više stvaraju tinejdžeri i djeca, nikad nije prerano početi učiti o – pravima intelektualnog vlasništva. Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) tako je pokrenuo novi edukativni portal Ideas Powered @ School. Ova je obrazovna e-platforma zamišljena kao multimedijski alat koji pomaže nastavnicima i roditeljima u edukaciji djece i mladih od 4 do 18 godina o pravima intelektualnog vlasništva. Portal sadrži savjete kako razvijati vještine kreativaca i inovatora, a potom i kako da zaštite taj svoj kreativni rad, te poštivaju rad drugih osoba.

“83 posto europskih građana izrazilo je preferenciju pristupanju online sadržaja kroz legalne platforme. No, također se izrazili poteškoće u pronalasku takvog legalnog sadržaja. Ako niste sigurni gdje možete pronaći neki sadržaj legalno može vam pomoći web stranica Agorateka. To je stranica koja vam pomaže pronaći portale po državama koje sadrže legalne sadržaje glazbe, filmova, TV serija, videoigara i sportskih događaja u raznim zemljama Europske unije”, jedan je od savjeta koji pruža Portal Ideas Powered & School.

Portal se nalazi na ovoj adresi:

https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school