Newsletter - arhiva

Održana radionica ‘Kako zaštititi novinarska autorska prava’

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) organizirali su besplatnu radionicu “Kako zaštititi novinarska autorska prava – demistificirajmo Direktivu”.

Na radionici se govorilo o aktualnoj zaštiti autorskih prava novinara i fotoreportera, kolektivnoj zaštiti, te kako ostvariti individualna prava. Predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner prezentirala je način prikupljanja i raspodjele naknada od reproduciranja i distribucije autorskih sadržaja, kao i mogućnosti apliciranja na projekte koje financira DZNAP. Na radionici je sudjelovao 17 kolega zainteresiranih za tematiku, koji su imali puno pitanja o autorskim pravima, novinara, ali i ostalih autora.

U drugom dijelu radionice raspravljalo se o novostima koje donosi Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu EU i što će za novinarstvo značiti ova promjena pravnog okvira koja će se u hrvatski zakon morati implementirati najkasnije za dvije godine.