Newsletter - arhiva

Najnovija događanja s EU direktivom po zemljama EU

Što ima novoga s Direktivom o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu EU? Ekspertne skupine za autorska prava aktivne su u brojnim zemljama članicama (uključujući i Hrvatsku). U Irskoj je 25. rujna pokrenuta javna rasprava o implementaciji Direktive. U Francuskoj je, pak, objavljena radna verzija zakona primjeni Članka 17 Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom tržištu EU i o direktivama audiovizualnih medijskih usluga. Europska federacija novinara (EFJ) i Međunarodna federacija novinara (IFJ) poslali su svoj brifing o Direktivi i prijevod francuske primjene Članka 15 (Pravo izdavača) svim strukovnim sindikatima u drugim zemljama članicama EU kako bi pomogli u njihovim nacionalnim kampanjama u pripremi legislature. U Njemačkoj je nacionalno Društvo novinara (DJV) poslalo vladi Njemačke svoje stajalište o primjeni Direktive, a posebno su istaknuli snažne garancije koje su nude medijskom sektoru i autorima u implementaciji zakonskog okvira. A uskoro kreću i prvi sastanci hrvatske radne skupine za pravni okvir primjene Direktive.

Više o svemu tome potražite OVDJE.