Održana 11. skupština DZNAP-a

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava održalo je 11. skupštinu, na kojoj je podnijelo izvještaj članstvu o aktivnostima u prošloj godini i prezentiralo plan rada za 2019. godinu. “Prošlu je godinu obilježilo nekoliko momenata, no najvažniji je svakako relicenciranje i u sklopu njega proširenje licence na kolektivnu zaštitu autorskih prava fotoreportera s kojima razvijamo tješnju suradnju te ćemo za 2019. prvi put izraditi i listu najprodavanijih fotografija, uz raspodjelu pripadajućih naknada – izvijestila je članove predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner.

– Osim proširenja naplate naknada za korištenje intelektualnog vlasništva novinara i fotoreportera na sudionike koji ga neovlašteno prenose, planovi su nam u ovoj godini usmjereni na sudjelovanje u svim aktivnostima koje se tiču Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu EU i njezine buduće implementacije kroz nacionalno zakonodavstvo, nakon očekivanog usvajanja u EU parlamentu – najavila je predsjednica DZNAP-a te dodala da očekuje uključivanje DZNAP-a u buduću radnu skupinu za izradu

Foto: Mario Ćužić

novog Zakona autorskom pravu i srodnim pravima.

Cilj DZNAP-a je pritom što veća participacija u definiranju, a potom i prikupljanju budućih naknada od internetskih platformi na način na koji to funkcionira u aktualnom modelu kolektivne zaštite, uz pravednu raspodjelu između izdavača i autora te zaštitu slobode govora i protoka informacija.

Društvo za zaštitu autorskih novinarskih prava objavilo je, a Skupština potvrdila, novu listu svojih 150 autora čiji tekstovi su u najvećem broju prodani klijentima press clipping agencija, na čijem je čelu osmu godinu zaredom novinarka Novog lista Jagoda Marić koja prati rad Vlade i Ministarstva financija te pretežno piše o gospodarskim temama.

– Lista 150 novinara čije su tekstove press clipping agencije najviše prodavale svojim korisnicima nije ni ove godine doživjela bitne promjene. I dalje su pretežno zastupljeni novinari koji se bave gospodarskim temama te javnim institiucijama na državnoj i lokalnoj razini. Budući da su te institucije, uz kompanije i banke, najčešći naručitelji press clipping usluga, posljedično su na listi najzastupljeniji i autori koji ih u tekstovima najčešće spominju – rekao je Igor Vukić, tajnik DZNAP-a.