Newsletter - arhiva

 ‘Ovdje je krađa postala svakodnevna’

Udruženje BH novinari pokrenulo je inicijativu za osnivanjem mreže medijskih organizacija u Bosni i Hercegovini, a koja će promovirati pravo intelektualnog vlasništva i raditi na unapređenju zakonskog okvira autorskih prava novinara.

“Mediji se trebaju držati fer pravila jedni prema drugima i poštovati profesionalne standarde i etiku”, jedan je od zaključaka konferencije “Zaštita autorskih prava novinara/ki i drugih medijskih djelatnika u Bosni i Hercegovini”, održanoj u Sarajevu sredinom rujna.

Zakoni koje imamo i koji su relativno dobri se ne provode, a protiv sebe imamo one koji bi nam trebali biti glavno uporište, a to je pravosudni sistem, Napadi na novinare se relativiziraju, a isto je i sa zaštitom autorskih prava. Ogroman broj kolegica i kolega nemaju nikakva prava kada je u pitanju zaštita njihovih autorskih djela i to je problem koji će se još dugo morati rješavati – izjavio je Marko Divković, predsjednik Udruženja BH novinari.

U ovoj eri interneta i velikog broja portala suočavamo se sa svakodnevnom krađom autorskih djela. Zakonski okvir jeste dosta dobro definiran, ali ipak to još nije na onom nivou koji garantira da ćemo ispuniti sve obaveze iz Direktive EU. Naša istraživanja pokazala su da novinari, nažalost, najčešće krše autorska prava jedni drugima. Ohrabrujuće je to što smo u okviru ovog projekta uspostavili suradnju sa svim nadležnim državnim institucijama i smatramo da je potrebno napraviti mrežu organizacija koja će pomoći medijima i novinarima da štite svoja autorska prava – istaknula je Borka Rudić, generalna tajnica BH novinara.

Profesor s Pravnog fakulteta u Travniku doc. dr. Haris Hasić pozvao je na usvajanje posebnih pravila kojima bi se ubrzale parnice i uklonila obaveza plaćanja taksi za novinare koji podnose tužbe zbog povrede autorskih prava, osnivanje kolektivne organizacije za zaštitu autorskih prava novinara, davanje veće slobode novinarima da koriste tuđa autorska djela u cilju informiranja javnosti, proširenje prava izdavača po uzoru na Direktivu EU 2019/790 te osnivanje fonda za osiguranje novinara u slučaju kršenja autorskih prava, po uzoru na rješenja iz drugih država.

Poimanje intelektualnog vlasništva u našoj zemlji je na jednom vrlo niskom nivou. Plagijarizam je jako prisutan čak i u akademskoj zajednici, a kada govorimo o novinarstvu, tome najviše doprinose dvije stvari: s jedne strane, poimanje informacije kao javnog dobra nad kojim nitko nema monopol i potreba da informacija dopre do što većeg broja ljudi, a s druge strane, tu je internet kao medij koji nije reguliran i gdje je pravo intelektualnog vlasništva jako relativizirano – navodi Enes Osmančević, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i član Žalbene komisije Vijeća za tisak i online medije u BiH.

O problemima s kojima se suočavaju novinari i mediji prilikom kreiranja i objavljivanja autorskih tekstova na konferenciji u Sarajevu govorili su Amir Saletović, urednik portala Hayat TV, Sanja Bjelica Šagovnović, urednica Dnevnog lista i Andrijana Pisarević, glavna i odgovorna urednica portala Srpskacaffe. Kroz primjere iz vlastitih iskustava, oni su naglasili da je prenošenje tuđih sadržaja u bh. medijima postalo nešto što se smatra kao normalno te da je takva situacija umnogome i posljedica masovnosti broja medija u BiH i velikog broja „divljih“ portala, za koje se uopće ne zna u čijem su vlasništvu, piše udruga BH novinari.

Više pojedinosti


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.