Priprema Smjernica o primjeni Članka 17

Europska komisija pokrenula je nastavak dijaloga sa svim dionicima (stakeholderima) na tržištu internetskih sadržaja, kako bi s njima osmislila najbolje prakse suradnje između tvrtki koje se bave uslugom razmjene digitaliziranih sadržaja i vlasnika autorskih prava.

Preciznije, riječ je zadaći definiranoj Člankom 17 Direktive o zaštiti autorskih i srodnih prava na jedinstvenom digitalnom tržištu (Directive 2019/790/EC, nazvana još i „DSM Directive”) koju države članice EU moraju uvesti u svoja nacionalna zakonodavstva do lipnja slijedeće godine.

Naš Zakon o autorskom i srodnim pravima prošao je usklađivanje s Direktivom i javnu raspravu na e-savjetovanju te je nakon toga dorađeni tekst Zakona otišao u pripremu za prvo čitanje u Saboru, što se očekuje nakon razdoblja godišnjih odmora.

Cilj dijaloga Europske komisije i dionika na tržištu internetskih sadržaja je steći uvid u stajališta svih uključenih i raspraviti potencijalna praktična rješenja u primjeni Članka 17

Cilj dijaloga Europske komisije i dionika na tržištu internetskih sadržaja je steći uvid u stajališta svih uključenih i raspraviti potencijalna praktična rješenja u primjeni Članka 17 – posebno u domeni stavljanja sadržaja koji se neovlašteno pojavljuju na raznim online servisima. Dijalog je uključio predstavnike vlasnika autorskih prava, tvrtke koje se bave razmjenom internetskih sadržaja, korisnike, potrošače i organizacije koje se bave zaštitom autorskih prava. Do sada je održano šest sastanaka, od listopada prošle do veljače ove godine.

Svi sudionici sada su pozvani poslati svoja pisana viđenja o dokumentu kojeg je Europska komisija objavila. Naše Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava radi na svom podnesku kojeg će poslati do početka rujna. Uz to, na sastanke Komisije i dionika pozvani su i predstavnici svih država članica. Uz navedene sudionike sastanka, Komisija će zvati i druge dionike, ovisno o specifičnoj ekspertizi koju imaju u odnosu na pojedinosti primjene Članka 17.

Prikupljenja viđenja i stavovi poslužiti će kao priprema za izradu Smjernica o primjeni Članka 17 Direktive o zaštiti autorskih prava, koje će Komisija objaviti naknadno, kao dopunu Direktive 2019/790/EC.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.