Australija donijela zakon koji će natjerati Google i Facebook na plaćanje medijskih sadržaja

Internetske platforme koje prenose medijske digitalizirane sadržaje imaju rok od tri mjeseca da s medijskim tvrtkama postignu dogovor o pravičnom plaćanju – srž je to nacrta novog zakona u Australiji, predstavljenog u parlamentu te države posljednjeg dana srpnja.  Zakon definira i obavezna pravila ponašanja kojima se uređuju odnosi između internetskih platformi i medijske industrije.

Ako dogovor ne bude postignut australska država će imenovati arbitre koji će urediti odnose između medija i internetskih platformi.  Nacrt je u javnoj raspravi do posljednjeg radnog dana u kolovozu, a sam Zakon bit će u australskom parlamentu već u rujnu.

Prekršaj pravila biti će kažnjavan s deset posto ukupnog godišnjeg prihoda internetskih platformi u Australiji ili s globom od 10 milijuna australskih dolara, ovisno o težini.

Uz samu formulu plaćanja naknade medijskim kućama, obavezna pravila ponašanja u australskom zakonu pokrivaju i područja kao što su pristup podacima korisnika sadržaja i transparentnost algoritama koji služe za pretraživanje i rangiranje medijskih sadržaja na internetskim platformama.

Prekršaj tih pravila biti će kažnjavan s deset posto ukupnog godišnjeg prihoda internetskih platformi u Australiji ili s globom od 10 milijuna australskih dolara, ovisno o težini.

Zakon će se prvo primijeniti na Google i Facebook, ali i na sve ostale internetske stranice koje se bave prijenosom tuđih medijskih sadržaja.

Više pojedinosti


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.