Radionica za novinare i fotoreportere u Šibeniku

U sklopu kampanje informiranja kolega i javnosti o novostima koje donosi Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu EU, održana je prva u nizu radionica planiranih u cijeloj Hrvatskoj.

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo – Ogranak Šibensko-kninske županije zajednički su organizirali radionicu “Kako zaštititi novinarska autorska prava – demistificirajmo Direktivu”, a održala ju je predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner  8. lipnja u prostorijama Ogranka HND-a u Šibeniku.

U prvom dijelu obrađena je aktualna zaštita autorskih prava novinara i fotoreportera: kako funkcionira kolektivna zaštita, tko je njome obuhvaćen, kako se izuzeti, a kako ostvariti individualna prava. Prezentiran je i način prikupljanja i raspodjele naknada od reproduciranja i distribucije autorskih sadržaja, kao i mogućnosti apliciranja na projekte koje financira DZNAP.

U drugom su dijelu radionice pojašnjene novosti koje donosi Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu EU – što za novinarstvo znači ova promjena pravnog okvira koja će se u hrvatski zakon morati implementirati najkasnije za dvije godine, tko je obuhvaćen Direktivom, a tko je izuzet, kako će se novinarski sadržaji u budućnosti tretirati u internetskom prostoru te kako će autor moći ostvariti svoja prava na intelektualno vlasništvo koje eksploatiraju velike platforme.