Zakon o autorskom pravu: tema vruće rasprave između dva čitanja u Saboru

Tematska sjednica pod nazivom „Prijedlog Zakona o autorskim i srodnim pravima u kontekstu novinara kao autora, medija kao dijela infrastrukture suvremenih komunikacija te izazova koje pred novinare i medije postavljaju agregatori internetskih sadržaja“ sazvana je na zahtjev trećine članova Odbora, predstavnika oporbenih stranaka

Prijedlog Zakona o autorskom pravu mora na ozbiljnu doradu!

U Saboru je održana prva rasprava o Prijedlogu Zakona o autorskom i srodnim pravima (tzv. “prvo čitanje”). Sudjelovao je izniman broj zastupnika. Izneseno je mnoštvo zapažanja i teza, neke od njih dosta paušalno i preopćenito, pa stoga i neprecizno, iako, u biti, ne i potpuno pogrešno. Jedna takva teza je da je pisac Prijedloga Zakona […]