Pravilnik o fondovima

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (dalje u tekstu: DZNAP) te članka 230. Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 111/21; dalje u tekstu: ZAPSP) na sjednici održanoj 7. svibnja 2022. godine Skupština je donijela slijedeći Pravilnik o fondovima

Etički kodeks DZNAP-a

Temeljem odluke Predsjedništva DZNAP-a na sjednici Skupštine održanoj 30. kolovoza 2021.
donesen je Etički kodeks Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP)

Pravilnik o fondovima

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (dalje u tekstu: DZNAP) te članka 230. Zakona o autorskom i […]

Ugovori s nakladnicima

DZNAP je sklopio niz ugovora o suradnji s nakladnicima u zaštiti autorskih prava. Novac prikupljen na tom temelju dijeli se tako da […]

Politika privatnosti

Politika privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine […]

Liste autora

Svake godine sastavlja se lista od 150 autora čije su tekstove press clipping agencije najčešće prodavale korisnicima. Tim autorima raspodjeljuje se 70 […]