Natječajna dokumentacija

Poziv na prijavu projekata za poticanje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj Pravilnik za prijavljivanje projekata DZNAP-a Prijava projekta (Word) Obrazac proračuna (Excel) […]

Statut

Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 7. svibnja 2022. godine, temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, i 98/19), a u skladu s člankom 20. ovog Statuta usvojila je novi

Pravilnik o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, a u skladu s člankom 244. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14; 62/17; 111/21 dalje: ZAPSP) Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 7. svibnja 2022. godine, donijela je Pravilnik o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada.