DZNAP – Interni akti

Pregled ključnih dokumenata Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava:

Statut Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (preuzmite kao PDF)

Pravilnik o članstvu za novinare (preuzmite kao PDF)

Pravilnik o članstvu za fotoreportere (preuzmite kao PDF)

Pravilnik o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada (preuzmite kao PDF)

Pravilnik o fondovima (preuzmite kao PDF)

Pravilnik za prijavljivanje projekata (preuzmite kao PDF)

_________________________________________________________________________________________

Godišnje revizorsko izvješće za 2022. (PDF)

Godišnje izvješće o transparentnosti za 2022. (PDF)

_________________________________________________________________________________________

Godišnje revizorsko izvješće s Izvješćem o transparentnosti za 2021.  (PDF)

Godišnje revizorsko izvješće s Izvješćem o transparentnosti za 2020.  (PDF)

Godišnje revizorsko izvješće s Izvješćem o transparentnosti za 2019.  (PDF)

_________________________________________________________________________________________

Revizija isplata za 2021.  (PDF)

Revizija isplata za 2020.  (PDF)

Revizija isplata za 2019.  (PDF)

_________________________________________________________________________________________

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)