Ministarstvo kulture preuzima nadležnost za zaštitu autorskih prava

Sedmu konferenciju o kreativnim industrijama je, prema pisanju medija, otvorila ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja je, govoreći o tome što je realizirano u protekloj godini, posebno istakla snižavanje stope PDV-a s 25 na 13 posto za isporuke umjetnika kreativaca. Ukazala je i na program „Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama“, u sklopu kojeg su dostupna sredstva povećana s dva milijuna na osam milijuna kuna, a radi se i na tome da se u sljedećoj godini, dodala je Obuljen Koržinek, po modelu tog natječaja osigura i novac iz fondova EU.

Ministrica je podsjetila i da radi na Zakonu o elektroničkim medijima, na kojem su radne skupine završile rad i sada se taj zakonski prijedlog nalazi u Vladinoj proceduri i pred javnom raspravom. Sve zainteresirane pozvala je da se uključe u donošenje tog zakona jer će on u velikoj mjeri odrediti i budućnost hrvatske filmske i glazbene industrije.

Obuljen Koržinek je istakla je i da je pred završetkom usvajanje Zakona o obavljanju umjetničkih djelatnosti. Taj će zakon, ocijenila je ministrica, definirati, u skladu sa suvremenim potrebama, sva pitanja koja se tiču statusa umjetnika kako bi se „prekinula praksa nejednakog poreznog tretmana i interpretacija o tome što je autorsko djelo, kako se primjenjuju povlastice i olašice. “Naglasila je i da će novi zakon donijeti iskorake u tom segmentu, uključujući i one prema mlađim umjetnicima.

„Pred nama je i rad na usklađivanju našega zakonodavstva, donošenje novog Zakona o autorskom pravu, a s obzirom na to da je cijeli sklop najviše vezan uz autore kreativce, novinare i novinske izdavače, dogovorili smo se da Ministarstvo kulture preuzme nadležnost za autorsko pravo „, poručila je Obuljen Koržinek.

Konferencija MAKK bavila se i nedavno usvojenom Direktivom EU o autorskom pravu, kao i njenom implementacijom u hrvatsko zakonodavstvo. Sudionici su se dotakli i položaja novinskih izdavača i kreativaca u digitalnoj borbi s izdavačima.

Glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja Antun Tomislav Šaban poručio je da je proteklih godina na konferenciji naglasak bio na zakonskom okviru i regulativi, a da je situacija ove godine drukčija jer je usvojena Europska direktiva o digitalnom ostvarivanju prava, čija implementacija u nacionalna zakondavstva članica Unije slijedi.

„Stoga ćemo se više orijentirati na svakodnevicu autora, njihov svakodnevni rad, intimu, sadašnjost i budućnost, vidjet ćemo je li umjetna inteligencija bitna i za naš rad, hoće li nam možda konkurirati, pisati pjesme, raditi hitove“, ocijenio je Šaban.

U ime Hrvatskog društva za autorsko pravo Igor Gliha je kazao daje MAKK uspješan i zato što je jedina konferncija o autorskim pravima u pirem okruženju koja se redovito održava.

„Sinergija jednog i drugog jedini je pravi put da se uspije prepoznati problem u današnjem društvu jer su i autosko pravo i kreativna industrija izloženi iznimno velikim izazovima na koje ćemo morati zakonodavno i u praksi odgovoriti“, kazao je Gliha.

„Ova konferencija odlično je pogođena formula koja intelektualno vlasništvo stavlja u životni, stvarni kontekst iz kojeg je razumljivo zašto imamo potrebu za zaštitu autorskih prava. Ona je idealan spoj stručnih i životnih tema koje su svakodnevne i zanimljive autorima i široj javnosti“, zaključila je, prema pisanju tportala i Hine, Ljiljana Kuterovac, ravnateljjica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Sedmo izdanje MAKK-a organizirali su Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP i Hrvatsko društvo za autorsko pravo (HDAP – ALAI), a pokrovitelj konferncije bila je Hrvatska udruga poslodavaca (HUP).
_

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.