Newsletter - arhiva

Satiričari, oprez!

Promjene koje se posljednjih godina događaju u novinarstvu gotovo su izbrisale satiru iz hrvatskog medijskog prostora. Ipak, satira u svijetu nije umrla. Naprotiv, u SAD-u je i danas vrlo živa.

Kako piše Global Investigative Journalism Network, satira je i dalje vrlo privlačna američkoj publici. „Želite li ljudima kazati istinu, nasmijte ih jer će vas u protivnom ubiti“, poruka je Oscara Wildea, koja i dalje živi u novinarstvu najjače zemlje svijeta, a koju satiričari često koriste.

No, i satira je posljednjih godina doživjela niz promjena. Nije tu tiječ samo o medijskim kanalima, odnosno o jačanju internetskih portala i padu važnosti tiskanih medija, za koje se satira ranije prirodno ‘kačila’. Radi se i o pravoj poplavi lažnih vijesti u svjetskom medijskom prostoru o čemu i satiričari moraju voditi računa, budući da ni satira ne smije objavljivati fake news. Isto tako, u svijetu je sve jači naglasak na zaštiti autorskih prava pa plasiranje vijesti kroz satiričnu formu mora voditi računa i o tome: u protivnom, autor bi se mogao naći na sudu. Satira, nadalje, ne smije vrijeđati, njen je zadatak da pruži informaciju, ali na humorističan način. I, što je važnije, informacija mora biti točna, a način njene prezentacije originalan, a ne prepisan. Drugim riječima, satira ne smije biti plodno tlo za ‘copy paste‘ tip novinarstva.

Jedno američko istraživanje o satiri, još iz 2017. godine ukazalo je i na promjene ciljane publike kojoj je danas namijenjena satira. Satira je, naime, danas više okrenuta mlađoj publici koja možda i nije pretjerano zaintresirana za politiku, no koju satiričan prikaz neke vijesti može potaknuti da dalje istražuje određenu temu i uključi se u političke rasprave. S druge strane, pokazala je studija, satira može imati i negativne posljedice, koje se ogledaju ponajprije u rastu cinizma i jačanju polarizacije na političkoj sceni. Stoga je ocjena stručnjaka da je satira znatno više od pošalica: poruka, doduše, mora biti izrečena na duhovit način, ali mora biti jasna i, koliko je to moguće, afirmativna, ističu na portalu Global Investigative Journalism Network.

Na portalu također upozoravaju da su satiričari česte mete autoritarnih režima koji žele ograničiti slobodu govora. Tome se ne treba čuditi jer su mediji, pa tako i satira, snažno oružje, posebno u uvjetima straha i represije. Ipak, sloboda satire nije neograničena: ona mora prenositi istinu i na sebi svojstven način istinito informirati publiku o zbivanjima u suvremenom društvu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.